• ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

    สนับสนุนเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ และถุงยังชีพ สำหรับผู้ป่วยโควิด-19

    บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยคลังน้ำมัน PTC ศรีสะเกษ สนับสนุนเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ต่างๆ และถุงยังชีพ ในการดูแลผู้ป่วยโควิด -19 ให้กับศูนย์พักคอย อบต.หนองบัว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

    อ่านทั้งหมด

ข่าวสารและกิจกรรม

สนับสนุนงบประมาณ เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยโควิด-19

บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยคลังน้ำมัน PTC ขอนแก่น สนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ต่างๆ ในการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ให้กับโรงพยาบาลน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น รวมถึงสนับสนุนงบประมาณให้กับเทศบาลตำบลกุดน้ำใส เพื่อจัดหาชุดทดสอบ Rapid Antigen Test ให้กับประชาชนที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด ในโครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

อ่านทั้งหมด

กิจกรรม"บริจาคโลหิต"

คลังน้ำมัน PTC ขอนแก่น ร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดไทยจังหวัดขอนแก่นจัดกิจกรรม "บริจาคโลหิต" โดยสภากาชาดไทยจังหวัดขอนแก่นได้เข้ามารับบริจาคโลหิตจากพนักงานและบุคลากรภายนอกโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมให้พนักงานรู้จักการเสียสละ แบ่งปันความสุขให้กับผู้อื่นโดยการช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์และเพื่อการเป็นแบบอย่างที่ดีของการให้ผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน โดยจะดำเนินการปีละ 4 ครั้ง ซึ่งมีพนักงาน พนักงานขับรถและบุคคลภายนอกให้ความสนใจร่วมบริจาคโลหิตจำนวนมาก

อ่านทั้งหมด

ร่วมสนับสนุนการจัดทำถุงยังชีพ สำหรับชุมชนที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

คลังน้ำมัน PTC ศรีสะเกษร่วมสนับสนุนไข่ไก่ 1,560 ฟอง ให้กับเทศบาลตำบลหนองบัว เพื่อจัดทำถุงยังชีพนำไปแจกจ่ายให้กับชุมชนที่มีการกักตัว เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 ในอำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

อ่านทั้งหมด

ร่วมสนับสนุนเครื่องดื่มให้จุดคัดกรองการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

คลังน้ำมัน PTC ศรีสะเกษ ได้มอบเครื่องดื่มให้กับทางโรงพยาบาลกันทรารมย์และเทศบาลตำบลกันทรารมย์ เพื่อสนับสนุนจุดปฏิบัติการคัดกรองการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

อ่านทั้งหมด

กิจกรรม"รณรงค์การป้องกันอุบัติเหตุ ขับขี่ปลอดภัย เมาไม่ขับ"

บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์การป้องกันอุบัติเหตุ ขับขี่ปลอดภัย เมาไม่ขับ ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 10-17 เมษายน  2564 ขึ้นโดยได้มอบเครื่องดื่มบรรเทาอาการเหนื่อยล้าจากการเดินทาง ให้กับพนักงานขับรถน้ำมัน รวมถึงประชาชนที่ใช้ถนนร่วมกันบนท้องถนน เพื่อเป็นการลดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนบนท้องถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และเป็นการตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลด้วย รวมถึงได้มอบเครื่องดื่มสนับสนุนให้กับหน่วยงานทางราชการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ สำหรับโครงการ 7 วันอันตราย

อ่านทั้งหมด

โครงการ"แนวทางการประเมินต้นแบบ ศูนย์สุขภาพดีวัยทำงาน"

จากที่ บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมโครงการแนวทางการประเมินต้นแบบศูนย์สุขภาพดีวัยทำงาน(Wellness Center)ของกระทรวงสาธารณสุขมีเป้าหมายเพื่อประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน โดยในวันที่ 7-8 เมษายน 2564 โรงพยาบาลน้ำพองเข้าตรวจสุขภาพฟันให้กับพนักงานคลังน้ำมัน PTC ขอนแก่น ซึ่งเป็นกิจกรรมในส่วนหนึ่งของโครงการดังกล่าว

อ่านทั้งหมด

กิจกรรม"มอบผ้าห่มกันหนาว"

บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยคลังน้ำมัน PTC ขอนแก่น ได้มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับเทศบาลกุลน้ำใส เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ประสบกับภัยหนาวในพื้นที่เทศบาลกุดน้ำใส โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นการช่วยเหลือ และดูแลชุมชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่ใกล้เคียงคลังน้ำมันของบริษัท.

อ่านทั้งหมด

สนับสนุนชุดกีฬาในกิจกรรมกีฬาประเพณีตำบลกุดน้ำใสต้านยาเสพติดประจำปี 2563

คลังน้ำมัน PTC ขอนแก่น ได้สนับสนุนชุดกีฬาสำหรับกิจกรรมกีฬาประเพณีตำบลกุดน้ำใสต้านยาเสพติดประจำปี 2563 ที่จัดขึ้นในวันที่ 13 ธันวาคม 2563 โดยมีผู้ใหญ่บ้าน หมู่บ้านทรัพย์สมบรูณ์เป็นตัวแทนในการเข้ารับมอบชุดกีฬา

อ่านทั้งหมด