กิจกรรม"รณรงค์การป้องกันอุบัติเหตุ ขับขี่ปลอดภัย เมาไม่ขับ"

10 เมษายน 2564

บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์การป้องกันอุบัติเหตุ ขับขี่ปลอดภัย เมาไม่ขับ ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 10-17 เมษายน  2564 ขึ้นโดยได้มอบเครื่องดื่มบรรเทาอาการเหนื่อยล้าจากการเดินทาง ให้กับพนักงานขับรถน้ำมัน รวมถึงประชาชนที่ใช้ถนนร่วมกันบนท้องถนน เพื่อเป็นการลดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนบนท้องถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และเป็นการตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลด้วย รวมถึงได้มอบเครื่องดื่มสนับสนุนให้กับหน่วยงานทางราชการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ สำหรับโครงการ 7 วันอันตราย