ติดต่อเรา

บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่

ที่อยู่ :
เลขที่ 2034/69 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น 15 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร : 02-318-4013
แฟกซ์ : 02-318-4014

คลังขอนแก่น

ที่อยู่ :
เลขที่ 111 หมู่ 10 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 40310
โทร : 043-040-053
แฟกซ์ : 043-040-057

คลังศรีสะเกษ

ที่อยู่ :
เลขที่ 111 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองบัว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 33130
โทร : 045-969-755
แฟกซ์ : 045-969-707

แบบฟอร์มติดต่อเรา