ธุรกิจของเรา

คลังน้ำมันขอนแก่น

        คลังน้ำมันขอนแก่นของบริษัทฯ ตั้งอยู่เลขที่ 111 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น บนเนื้อที่กว่า 63 ไร่ ให้บริการรับ เก็บ จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงสำเร็จรูป 6 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ดีเซลหมุนเร็ว (HSD), ดีเซล บี 10 (HSD B10), แก๊สโซฮอล์ 95 (GSH95), แก๊สโซฮอล์ 91 (GSH91), แก๊สโซฮอล์ E20 (E20), แก๊สโซฮอล์ E85 (E85) ด้วยกำลังการจ่ายน้ำมันสูงสุดถึง 4.2 ล้านลิตร / วัน ซึ่งถือว่าเป็นคลังน้ำมันภูมิภาคที่มีความทันสมัยและมีความสามารถในการจ่ายน้ำมันมากที่สุด ด้วยปริมาณช่องจ่ายน้ำมันที่มากถึง 8 ช่องจ่าย ( 17 Loading Arms) และจำนวนช่องรับน้ำมันที่มากถึง 8 ช่องรับด้วยปริมาณปั๊มรับน้ำมันที่มากถึง 11 ตัว โดยคลังน้ำมันขอนแก่นสามารถครอบคลุมความต้องการใช้น้ำมันในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เช่น เลย หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด สกลนคร นครพนม บึงกาฬ ฯลฯ

คลังน้ำมันศรีสะเกษ

        คลังน้ำมันศรีสะเกษของบริษัทฯ ตั้งอยู่เลขที่ 111 ตำบลหนองบัว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ เริ่มเปิดให้บริการ เมื่อเดือนกรกฎาคม 2562 บนเนื้อที่กว่า 120 ไร่ เป็นคลังน้ำมันที่ใช้ระบบผสมน้ำมันแบบ In-Line Blending ซึ่งเป็น เทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีความแม่นยำสูง ทำให้คลังสามารถผลิตน้ำมันสำเร็จรูปได้ทุกผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ดีเซลหมุนเร็ว (HSD), ดีเซล บี 20 (HSD B20), ดีเซล บี 10 (HSD B10), ดีเซลพรีเมี่ยม (Premium Diesel), แก๊สโซฮอล์ 95 (GSH95), แก๊สโซฮอล์ 91 (GSH91), แก๊สโซฮอล์ E20 (E20), แก๊สโซฮอล์ E85 (E85) โดยจะเป็นการผสมน้ำมันดีเซลพื้นฐาน (HSD Base) กับ ไบโอดีเซล (B100) และน้ำมันเบนซินพื้นฐาน (G-Base 1 – 2) กับเอทานอล (Ethanol) ซึ่งการเป็นคลังผสมน้ำมันจะทำ ให้ต้นทุนการขนส่งถูกลงมาก เนื่องจากบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นมีโรงงานผลิตเอทานอลอยู่เป็นจำนวนมาก ทำให้ไม่ต้องขนส่งเอทานอลลงมาผสมน้ำมันที่โรงกลั่นหรือที่คลังน้ำมันส่วนกลาง อีกทั้งคลังน้ำมันศรีสะเกษยังเป็นคลัง น้ำมันที่สามารถทำการเชื่อมต่อกับทางรถไฟได้ ทำให้มีความได้เปรียบจากการลดต้นทุนการขนส่ง ด้วยการขนส่งน้ำมัน ทางรถไฟ โดยคลังน้ำมันศรีสะเกษมีกำลังการจ่ายน้ำมันที่สูงถึง 2.6 ล้านลิตรต่อวัน ครอบคลุมความต้องการใช้น้ำมัน ในเขคภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เช่น สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร มุกดาหาร บุรีรัมย์ ฯลฯ