กิจกรรม"มอบผ้าห่มกันหนาว"

08 มกราคม 2564

บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยคลังน้ำมัน PTC ขอนแก่น ได้มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับเทศบาลกุลน้ำใส เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ประสบกับภัยหนาวในพื้นที่เทศบาลกุดน้ำใส โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นการช่วยเหลือ และดูแลชุมชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่ใกล้เคียงคลังน้ำมันของบริษัท.