ร่วมสนับสนุนการจัดทำถุงยังชีพ สำหรับชุมชนที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

20 พฤษภาคม 2564

คลังน้ำมัน PTC ศรีสะเกษร่วมสนับสนุนไข่ไก่ 1,560 ฟอง ให้กับเทศบาลตำบลหนองบัว เพื่อจัดทำถุงยังชีพนำไปแจกจ่ายให้กับชุมชนที่มีการกักตัว เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 ในอำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ