ร่วมสนับสนุนเครื่องดื่มให้จุดคัดกรองการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

14 พฤษภาคม 2564

คลังน้ำมัน PTC ศรีสะเกษ ได้มอบเครื่องดื่มให้กับทางโรงพยาบาลกันทรารมย์และเทศบาลตำบลกันทรารมย์ เพื่อสนับสนุนจุดปฏิบัติการคัดกรองการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ