สนับสนุนชุดกีฬาในกิจกรรมกีฬาประเพณีตำบลกุดน้ำใสต้านยาเสพติดประจำปี 2563

13 ธันวาคม 2563

คลังน้ำมัน PTC ขอนแก่น ได้สนับสนุนชุดกีฬาสำหรับกิจกรรมกีฬาประเพณีตำบลกุดน้ำใสต้านยาเสพติดประจำปี 2563 ที่จัดขึ้นในวันที่ 13 ธันวาคม 2563 โดยมีผู้ใหญ่บ้าน หมู่บ้านทรัพย์สมบรูณ์เป็นตัวแทนในการเข้ารับมอบชุดกีฬา