สนับสนุนเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ และถุงยังชีพ สำหรับผู้ป่วยโควิด-19

18 สิงหาคม 2564

บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยคลังน้ำมัน PTC ศรีสะเกษ สนับสนุนเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ต่างๆ และถุงยังชีพ ในการดูแลผู้ป่วยโควิด -19 ให้กับศูนย์พักคอย อบต.หนองบัว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ