• ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

    สนับสนุนเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ และถุงยังชีพ สำหรับผู้ป่วยโควิด-19

    บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยคลังน้ำมัน PTC ศรีสะเกษ สนับสนุนเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ต่างๆ และถุงยังชีพ ในการดูแลผู้ป่วยโควิด -19 ให้กับศูนย์พักคอย อบต.หนองบัว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

    อ่านทั้งหมด

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

กิจกรรม บริจาคโลหิต/อวัยวะ/ดวงตา

บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น , ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 6 จังหวัดขอนแก่น , ศูนย์คลังเลือดกลางจังหวัดขอนแก่น และคลังเลือดกลาง คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรม “ บริจาคโลหิต/อวัยวะ/ดวงตา ” ขึ้นเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 เพื่อส่งเสริมให้พนักงานรู้จักการเสียสละ แบ่งปันความสุขให้กับผู้อื่นโดยการช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ผ่านกิจกรรม “ บริจาคโลหิต/อวัยวะ/ดวงตา ” และเพื่อการเป็นแบบอย่างที่ดีของการให้ผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ตลอดระยะเวลาในการจัดกิจกรรม มีพนักงานและบุคคลภายนอกให้ความสนใจร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 31 ราย ได้ปริมาณโลหิตจำนวน 12,400 ซีซี

อ่านทั้งหมด

ขับขี่ปลอดภัย เมาไม่ขับ กลับบ้านปลอดภัย ช่วงเทศกาลสงกรานต์

บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดกิจกรรม รณรงค์การขับขี่ปลอดภัย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 11- 17 เมษายน 2562  โดยการแจกเครื่องดื่มชูกำลังและขนมขบเคี้ยว เป็นกำลังใจให้พนักงานขับรถที่ปฏิบัติงานช่วงวันหยุดต่อเนื่องเทศกาลสงกรานต์ และเพื่อบรรเทาอาการง่วงซึม จากความเหนื่อยล้าขณะขับขี่ เนื่องจากเทศกาลดังกล่าว มีผู้ใช้รถใช้ถนนเป็นจำนวนมาก เป็นสาเหตุให้รถติด บางคนมีอาการเมื่อยล้าสะสม จากการนั่งอยู่หลังพวงมาลัยเป็นเวลานาน  ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้

อ่านทั้งหมด

สนับสนุนผ้าห่มกันหนาว

บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนผ้าห่มกันหนาว เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ ตำบลบกุดน้ำใส  ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดหมายลักษณะอากาศในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย ซึ่งจะเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาว ประมาณเดือนพฤศจิกายน 2561 โดยภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศหนาวเย็นเกือบทั่วไป กับมีหมอกในตอนเช้า และอุณหภูมิจะต่ำกว่าค่าปกติเล็กน้อย ซึ่งอาจเป็นเหตุให้ประชาชนในพื้นที่ อำเภอกุดน้ำใส มีความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก

อ่านทั้งหมด

กิจกรรมร่วมบุญประเพณีบุญเบิกบ้าน

บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ให้ความร่วมมือและสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรม – ประเพณีบุญเบิกบ้านประจำปี 2561  ของชุมชนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ร่วมสืบสานวัฒนธรรม ความเชื่อ ของชุมชนที่มีมาอย่างยาวนาน ทางบริษัทฯมีความยินดีและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ทางชุมชนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ให้โอกาสบริษัทฯ เป็นส่วนหนึ่งอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นดั้งเดิมของชุมชนและได้มีโอกาสในการกระชับความสัมพันธ์กับชุมชนให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น 

อ่านทั้งหมด

กิจกรรม Big Cleaning Day ปี 2561

บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2561 เพื่อทำความสะอาดพื้นที่ปฏิบัติงานและบริเวณโดยรอบพื้นที่ปฏิบัติงาน ให้มีความสะอาด เป็นระเบียบ สะดวก และความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างสุขลักษณะที่ดี ตามหลัก 5 ส.ได้แก่ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย โดยพนักงานทุกคนได้มีส่วนร่วมในการทำความสะอาดพื้นที่ตามที่ได้รับมอบหมาย เสริมสร้างความร่วมมือร่วมใจของพนักงานให้รัก และรักษาพื้นที่ปฏิบัติงาน

อ่านทั้งหมด