ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

นักลงทุนสัมพันธ์ : คุณพัทธยา โง้วสกุล
ตำแหน่ง : นักลงทุนสัมพันธ์
ที่อยู่ :
เลขที่ 2034/69 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น 15 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 10310
เบอร์โทรศัพท์ : 02-318-4013
แฟกซ์ : 02-318-4014
อีเมล : investor_relation@premiertankcorp.com

สอบถามข้อมูล